Oznaka: pomoč strankam

Klicni center – zrelost in stanje mirovanja

Klicni center vsekakor deluje v konkurenčnem okolju. Zato je pomembno, da ne posnema samo drugih, ampak si obenem prizadeva v svojem poslovanju biti še hitrejši pa tudi boljši v primerjavi z drugimi. Vsak klicni center bi namreč moral stremeti za stalnim napredkom v poslovnih procesih. Priti mora do pomembnih inovacij in tudi na takšen način dosegati konkurenčno prednost. Če tega klicni center ne doseže, to lahko posledično vodi v stanje mirovanja.

Če si torej klicni center ne pridobi prave pa tudi trajne vrednosti, ne more napredovati in zagotoviti isto raven storitev, kot bi jo lahko dosegel, če bi pogodbeno sodeloval z zunanjo organizacijo. Zlasti pa mora vsak klicni center upoštevati življenjski cikel strank oziroma potrošnikov, njihove vrednote in ne nazadnje še zadovoljstvo.

Kdaj lahko obstoječi klicni center postane zastarel

Kaj hitro lahko pride do nevarnosti, da obstoječi klicni center postane zastarel. In zakaj pride do tega? Zaradi razvoja nove generacije informacijske in komunikacijske tehnologije. Hitre tovrstne spremembe se namreč odražajo tudi na področju klicnih centrov.

Na sploh pa je bolj pomembno to, da si klicni center prizadeva za čim boljšo storitev in ne toliko za najnovejšo tehnologijo. Ključno vodilo pri tem pa naj bi bila ugotovitev, da tehnologija storitev samo omogoča. Posledično je potrebno posvetiti precej večjo pozornost ljudem kot pa sami tehnologiji.

Razvoj multi-medijskega virtualnega klicnega centra

Dejstvo je, da klicni center v zadnji stopnji življenjskega cikla predstavlja multi-medijski virtualni center. Ta je namenjen tako dohodnim kot odhodnim klicem, in sicer z avtomatsko povezanostjo delovnih mest na različnih lokacijah. Gre namreč predvsem za to, da se celotna podjetja nagibajo k temu, da deluje samo en klicni center in ne več.

Pomembno dejstvo je tudi to, da je treba v ospredje organizacije klicnega centra postaviti izobraževanje, mentorstvo pa tudi svetovanje operaterjem. Prav tako pa je treba posebno pozornost nameniti tudi dejavnikom, ki vplivajo na kar se da pozitivno klimo ter motivacijsko delovno okolje.